Cho các chất sau: Saccarozơ glucozơ etyl fomat...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl foma...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Saccarozơ, ety fomat và Ala-Gly-Ala tham gia phản ứng thủy phân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP