Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy...

Chương 2: Cacbohiđrat Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Loại tơ nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O?

  • A. Nilon-6,6
  • B. Tơ lapsan
  • C. Tơ olon
  • D. Tơ tằm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP