Chất không có phản ứng thủy phân là...

Chương 2: Cacbohiđrat Chất không có phản ứng thủy phân là A. Gly-Ala ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Chất không có phản ứng thủy phân là

A. Gly-Ala

B. Glucozo

C. Etyl acetat

D. Saccarozo

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP