Dãy polime đều thuộc loại poliamit là A...

Chương 2: Cacbohiđrat Dãy polime đều thuộc loại poliamit là A. ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Dãy polime đều thuộc loại poliamit là

  • A. Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.
  • B. Tơ visco, tơ nilon-6; tơ nitron.
  • C. Tơ enang, tơ capron, tơ visco.
  • D. Tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ tằm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP