Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Đem trùng ngưng x kg axit ε-ami...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kg polime và 12,15 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của x, y lần lượt là

  • A. 98,25 và 76,275
  • B. 65,5 và 50,85
  • C. 88,425 và 76,275
  • D. 68,65 và 88,425

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nH2N – [CH2]5 – COOH → ( - NH – [CH2]5 – CO - )n + nH2O

nH2O = 0,675 kmol
=> naxit = 0,675 kmol
Vì H = 90% => naxit thực tế = 0,675.100/90 = 0,75 kmol
=> x = 0,75.131 = 98,25 kg.
Áp dụng định luật BTKL, ta có:
y = 0,9.x - mH2O = 98,25.0,9 – 12,15
=> y = 76,275 kg

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP