Glucozo không thuộc loại A Hợp chất tạp...

Chương 2: Cacbohiđrat Glucozo không thuộc loại A. Hợp chất tạp chức B...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Glucozo không thuộc loại

A. Hợp chất tạp chức

B. monosaccaric

C. Đisaccaric

D. Cacbohidrat

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP