Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong...

Chương 2: Cacbohiđrat Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử g...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozo có nhóm -CHO?

A. Thực hiện phản ứng tráng bạc

B. Khử hoàn toàn glucozo thành hexan

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozo với anhidrit acetic

D. Glucozo tác dụng được với Cu(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án đúng A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP