Cao su buna - S và cao su...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cao su buna - S và cao su buna -...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cao su buna - S và cao su buna - N là sản phẩm đồng trùng hợp của buta-1,3-đien lần lượt với hai chất là

  • A. stiren và amoniac
  • B. lưu huỳnh và vinyl clorua
  • C. lưu huỳnh và vinyl xyanua
  • D. stiren và acrilonitrin

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP