Nhóm các vật liệu nào dưới đây được...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Nhóm các vật liệu nào dưới đây đư...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Nhóm các vật liệu nào dưới đây được chế tạo từ polime trùng ngưng

  • A. Nilon-6,6, tơ lapsan, tơ enang
  • B. Nilon-6,6, tơ lapsan, tơ visco
  • C. Cao su Buna,nilon-6,6, tơ nitron
  • D. Tơ axetat, nilon-6,6, nilon-7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP