Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozo kh...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozo không làm mất màu dung dịch brom

B. Glucozo tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

C. Ở dạng mạch hở, glucozo có 5 nhóm -OH kề nhau

D. Glucozo tồn tại ở dạng hở và dạng mạch vòng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì Glucozo có nhóm -CHO có khả năng làm mất màu dung dịch Br2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP