Cho các phát biểu sau: 1 Cr không...

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng Cho các phát biểu sau:...

0
Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Cho các phát biểu sau:

(1) Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(2) CrO3 là oxit lưỡng tính.

(3) Dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4 có tính oxi hóa mạnh.

(4) Ở nhiệt độ cao, Cr tác dụng với dung dịch HCl và Cr tác dụng với Cl2 đều tạo thành CrCl2.

(5) Cr(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Crom là kim loại có tính khử yếu hơn sắt.

Số phát biểu sai là

  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

(2) Sai. Vì : CrO3 là oxit axit

(4) Sai. Vì : Cr + Cl2 tạo CrCl3.

(6) Sai. Cr có tính khử mạnh hơn Fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP