Chát tác dụng với H2 tạo thành sorbitol...

Chương 2: Cacbohiđrat Chát tác dụng với H2 tạo thành sorbitol là A. x...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Chát tác dụng với H2 tạo thành sorbitol là

A. xenlulozo

B. glucozo

C. tinh bột

D. saccarozo

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP