Polime nào cho dưới đây là sản phẩm...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào cho dưới đây là sản ph...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào cho dưới đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng?

  • A. Tơ olon
  • B. PVC.
  • C. thủy tinh hữu cơ
  • D. Nilon-6,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP