Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 → C2H2...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 → C2H2 →...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ thì cần V m3khí thiên nhiên ở đktc. Giá trị của V là ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả quá trình là 50%)

  • A. 286,7
  • B. 448,0
  • C. 358,4.
  • D. 224,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Sơ đồ tổng quát :

2nCH4 → nC2H2 → nC2H3Cl → (-CH2-CHCl-)n

2n 1 (mol)

8 ← 4/n (kmol)

=> nCH4 cần dùng = nCH4(PTPU) : H% = 16 (kmol)

=> Vkhí thiên nhiên = 448 (lit)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP