Để chứng minh trong phân tử glucozo có...

Chương 2: Cacbohiđrat Để chứng minh trong phân tử glucozo có nhiều nh...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Để chứng minh trong phân tử glucozo có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với

A. Kim loại Na

B. Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng

C. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng D vì

A chỉ chứng minh được Gluco có nhóm OH chứ không chứng minh được có nhiều nhóm hidroxyl

B,C chứng minh gluco có nhóm -CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP