Tên gọi của polime có công thức -...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tên gọi của polime có công thức (...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tên gọi của polime có công thức (- CH2 – CH2- )n

  • A. poli vinyl clorua
  • B. poli etilen
  • C. poli metyl metacrylat
  • D. poli stiren

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng : B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP