Cho dãy các polime gồm: tơ tằm tơ...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, t...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho dãy các polime gồm: tơ tằm, tơ capron, nilon – 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), cao su buna, tơ axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp là:

  • A. 6.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Vậy có polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là tơ capron, tơ nitron, poli(metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), cao su buna

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP