Nhận định nào sau đây là đúng nhất...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Nhận định nào sau đây là đúng nhấ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Nhận định nào sau đây là đúng nhất :

  • A. Phân tử polime do nhiều đơn vị mắt xích tạo thành
  • B. Xenlulozo có thể bị đề polime khi được đun nóng
  • C. Monome và mắt xích trong polime có cấu tạo giống nhau
  • D. Cao su lưu hóa là sản phẩm khi lưu hóa cao su thiên nhiên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

A Sai vì các đơn vị mắt xích này phải lặp lại theo một qui luật nhất định

B Sai, chỉ khi đun nóng với H+ thì xenlulozơ mới bị thủy phân tạo Glucozơ

C Sai, vì mắt xích có thể gồm nhiều monome

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP