Cho các polime: tơ visco len tơ tằm...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Cho các polime: tơ visco; len; tơ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Cho các polime: tơ visco; len; tơ tằm; tơ axetat; bông, tinh bột. Số polime thiên nhiên là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Thiên nhiên Tổng hợp Nhân tạo (Bán tổng hợp)

Có nguồn gốc từ thiên nhiên:

VD: Xenlulozơ, tinh bột…

Do con người tổng hợp nên

VD: Polietilen(PE); poli(vinyl clorua: PVC)…

Lấy polime thiên nhiên và chế hóa thành polime mới

VD: tơ axetat, tơ visco,…

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP