Đun nóng 10 8g axit cacboxylic X và...

Chương 1: Este - Lipit Đun nóng 10.8g axit cacboxylic X và 7.36g anco...

0
Chương 1: Este - Lipit

Đun nóng 10.8g axit cacboxylic X và 7.36g ancol Y có mặt H2SO4 xúc tác thu được 12g etyl acrytat. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 80%

B. 70%

C. 75%

D. 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

X là acid acrylic

Y là ancol etylic

nX=0.15

nY=0.16 nên ancol dư, pư tính theo X

n este= 0.12

H%=0.12/0.15=80%

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP