Phát biểu nào sau đây là đúng? A...

Chương 2: Cacbohiđrat Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hidro hóa hoà...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hidro hóa hoàn toàn fructozo (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sorbitol

B. Xenlulozo không có phản ứng thủy phân

C. Saccarozo được cấu tạo từ 2 gốc glucozo

D. Tinh bột có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng A vì

B. Xenlulozo có phản ứng thủy phân tạo ra glucozo

C. Saccarozo được cấu tạo từ 1 gốc glucozo và 1 gốc fructozo

D. Tinh bột không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP