Dimetylamin không có tính chất nào sau đây?...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Dimetylamin không có tính chất nào...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Dimetylamin không có tính chất nào sau đây?

A. Có công thức phân tử là C2H7N

B. Là chất khí ở điều kiện thường, tan tốt trong nước

C. Dung dịch không làm hồng dung dịch phenolphtalein

D. Là amin bậc hai

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C vì Dimetylamin có tính bazo nên có khả năng làm hồng phenolphtalein

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP