Polime nào sau đây có cấu trúc mạch...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây có cấu trúc mạ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

  • A. Amilopectin.
  • B. Xenlulozơ
  • C. Cao su isopren
  • D. PVC

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

- Các polime mạch phân nhánh thường gặp là amilopectin và glicozen

- Các polime mạch không gian thường gặp là cao su lưu hóa và nhựa rezit.

- Còn lại là các polime mạch phân nhánh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP