Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào sau đây là polime thiê...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

  • A. Amilozơ
  • B. Nilon-6,6.
  • C. Cao su isopren
  • D. Cao su buna

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Nilon-6,6; Cao su isopren; Cao su buna đều là polimer tổng hợp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP