Loại vật liệu polime nào sau đây có...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Loại vật liệu polime nào sau đây ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố Nitơ:

  • A. Cao su buna
  • B. Nhựa poli(vinyl clorua)
  • C. tơ visco
  • D. tơ nilon-6,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

Tơ nilon-6,6 : (-NH-[NH2]6-NH-CO-[NH2]4-CO-)n

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP