Đồng trùng hợp Buta-1 3-đien và acrylonitrin thu...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và a...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Đồng trùng hợp Buta-1,3-đien và acrylonitrin thu được cao su Buna-N chứa 8,96%N về khối lượng.Tỉ lệ mắt xích Buta-1,3-đien và acryonitrin trong cao su đã cho là:

  • A. 1:2
  • B. 1:1
  • C. 2:1
  • D. 3:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Coi cao su Buna-N đã cho là hỗn hợp gồm hai thành phần:

Buta-1,3- đien (-C4H6-) : a mol

Acryonitrin (-C3H3N-) : b mol

%N=14b/(54a+54b)=0,896

=> a/b=2

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP