Clo hóa PVC thu được một polimer chứa...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Clo hóa PVC thu được một polimer ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Clo hóa PVC thu được một polimer chứa 63,96%Clo về khối lượng. Trung bình 1 phân tử Clo sẽ phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC thì giá trị của k là bao nhiêu?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

k mắt xích PVC thì tác dụng được với 1 phân tử Cl2 ta có:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

%Cl=[35,5(k+1)]/[62,5k+(35,5−1)]=0,3696

=> k = 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP