Trùng hợp 5 6 lít C2H4 điều kiện...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

  • A. 6,3 gam
  • B. 5,3 gam
  • C. 7,3 gam
  • D. 4,3 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

n(C2H4)→(C2H4)n
0,25 mol → 0,25

=> m= 0,25.(90/100).28=6,3 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP