Thí nghiệm nào sau đây không tạo kết...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thí nghiệm nào sau đây không tạo k...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thí nghiệm nào sau đây không tạo kết tủa sau khi phản ứng kết thúc?

A. Cho nước Br2 vào dung dịch anilin

B. Cho dung dịch glucozo vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

C. CHo Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozo

D. Cho metyl format vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng C vì

A tạo kết tủa trắng

B,D đây là phản ứng tráng gương

C saccarozo vào Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP