Quá trình nhiều phân tử nhỏ monome kết...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Quá trình nhiều phân tử nhỏ (mono...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng

  • A. nhiệt phân.
  • B. trao đổi.
  • C. trùng hợp.
  • D. trùng ngưng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP