Polime nào không tan trong mọi dung môi...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Polime nào không tan trong mọi du...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Polime nào không tan trong mọi dung môi và bền vững nhất về mặt hóa học?

  • A. PVC
  • B. Cao su lưu hóa
  • C. Teflon
  • D. Tơ nilon

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP