Dãy gồm các chất được dùng để tổng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Dãy gồm các chất được dùng để tổn...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

  • A. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
  • B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
  • C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
  • D. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP