Tơ nào sau đây được sản xuất từ...

Chương 2: Cacbohiđrat Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ? A. ...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?

  • A. Tơ nitron.
  • B. Tơ visco.
  • C. Tơ nilon-6,6.
  • D. Tơ capron.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn B tơ Visco

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP