Trùng hợp m tấn etilen thu được 1...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Trùng hợp m tấn etilen thu được 1...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Trùng hợp m tấn etilen thu được 1,2 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 75%. Giá trị của m là:

  • A. 1,6
  • B. 0,96
  • C. 0,9
  • D. 1,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

m = 1,2 : 0,75 = 1,6 tấn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP