Thực hiện sơ đồ phản ứng sau 1...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Thực hiện sơ đồ phản ứng sau 1. X+...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Thực hiện sơ đồ phản ứng sau

1. X+ H2O = Y(C2H4O2) + Z

2. Z+ H2=T

3 T+ O2= Y+ H2O

Phân tử khối của X là

a. 86

b. 72

c. 74

d. 88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3. C2H5OH +O2 =CH3COOH +H2O

2. CH3CHO+H2 =C2H5OH

vậy X là CH3COOC2H3

Đáp án đúng A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP