Chất nào sau đây không phải là polime?...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất nào sau đây không phải là po...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất nào sau đây không phải là polime?

  • A. triolein
  • B. xenlulozơ
  • C. thủy tinh hữu cơ
  • D. protein

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án A

Triolein là trieste của glixerol và axit oleic

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP