Chất nào sau đây có khả năng tham...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Chất nào sau đây có khả năng tham...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

  • A. CH3-CH3
  • B. CH3-CH2-CH3
  • C. CH2=CH-CN
  • D. CH3-CH2-OH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp khi có liên kết kép hoặc vòng kém bền

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP