Đốt cháy m gam hỗn họp gồm glucozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy m gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Đốt cháy m gam hỗn họp gồm glucozơ, saccarozơ và tinh bột can V lít O2 , (đktc) và a gam nước. Mối quan hệ giữa m, V và a là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Cn(H2O)m + nO2 → nCO2 + mH2O

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP