Thủy phân hoàn toàn 13 02 gam tripeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Thủy phân hoàn toàn 13,02 gam tripeptit mạch hở X (được tạơ nên từ hai a-amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 19,14 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 13,02 gam X bằng dung dịch HC1 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,59. B. 21,75. C. 15,18. D. 24,75.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bài tập tương tự :

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 6,53. B. 7,25. C. 8,25. D. 5,06.
Hướng dẫn

Với NaOH:

X + 3NaOH —> Muối + H2O

Đặt nX = nH2O = x —> nNaOH = 3x

Bảo toàn khối lượng:

4,34 + 40.3x = 6,38 + 18x —> x = 0,02

Với HCl:

X + 2H2O + 3HCl —> Muối

0,02…0,04….0,06

—> m muối = mX + mH2O + mHCl = 7,25 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP