Thủy phân 21 9 gam Gly-Ala trong dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 21,9 gam G...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Thủy phân 21,9 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.25,2. B.31,2. C. 27,9. D. 30,9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

MGly-Ala = 75 + 89 -18 = 146;

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

m = mGly-Ma + mAla-Na = 0,15.(97+111) = 31,2 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP