Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

  • A. 70% và 23,8g
  • B. 85% và 23,8g
  • C. 77,5% và 22,4g
  • D. 77,5% và 21,7g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nBr2 = netylen dư = 0,225 mol
⇒ H% = 100% – 0,225 × 100% = 77,5%
⇒ mPE = metylen phản ứng trùng hợp =0,775.28= 21,7 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP