Tơ nitron tơ olon có thành phần hóa...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Tơ nitron (tơ olon) có thành phần...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Tơ nitron (tơ olon) có thành phần hóa học gồm các nguyên tố là:

  • A. C, H, N.
  • B. C, H, N, O.
  • C. C, H.
  • D. C, H, Cl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Tơ nilon (tơ olon, sợi len...) trùng hợp từ acrinitron CH2=CH-CN

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP