Cho a gam glucozơ phản ứng với dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam glucozơ ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là

A. 83,33%, B. 41,66%. C. 75,00%. D.37,50%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bà i tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP