Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nguyên tố R có cấu hình electron nguy...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nguyên tố R có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p3. Công thức hợp chất với hidro và công thức oxit cao nhất của R là:

  • A. RH và R2O7.
  • B. RH2 và RO3.
  • C. RH3 và R2O5.
  • D. RH4 và RO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

R có cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p3 ⇒ R thuộc chu kì 3 nhóm VA

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP