Hỗn hợp bột kim loại X gồm: Fe...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp bột kim loại...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp bột kim loại X gồm: Fe , Ag , Cu . Ngâm hỗn hợp X trong dd Y chỉ chứa một chất tan , khuấy kĩ cho đến khi phản ứng kết thúc , nhận thấy chỉ có Fe và Cu trong hỗn hợp tan hết và thu được khối lượng Ag lớn hơn khối lượng Ag vốn có trong hỗn hợp X . Chất tan trong dung dịch Y là

A. AgNO3. B. Fe(NO3)3. C. Cu(NO2)2. D. A hoặc B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP