Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn NO3 2...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho phản ứng: Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2C...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho phản ứng:
Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2.
Trong phương trình hóa học trên khi hệ số của Cr2S3 là 1 thì hệ số của K2MnO4 là:

  • A. 28
  • B. 14
  • C. 15
  • D. 30

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 + 20K2CO3 → 2K2CrO4 + 3K2SO4 + 15K2MnO4 + 30NO + 20CO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP