Biết Fe có Z = 26 Cấu hình...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Biết Fe có Z = 26. Cấu hình electron ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Biết Fe có Z = 26. Cấu hình electron nào là của ion Fe2+?

  • A. 1s22s22p63s23p63d5
  • B. 1s22s22p63s23p63d6
  • C. 1s22s22p63s23p63d64s1
  • D. 1s22s22p63s23p63d64s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Z = 26: 1s22s22p63s23p63d64s2
⇒ Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP