Cho phương trình phản ứng: aCu + bHNO3...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho phương trình phản ứng: aCu + bHNO...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho phương trình phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO2 + eH2O
a, b, c, d, e là những số nguyên tối giản. Tổng hệ số (a + b) là:

  • A. 10
  • B. 5
  • C. 8
  • D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

a+b= 1+4 =5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP