Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính a...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit và tính khử giảm dần:

  • A. HCl, HBr, HI, HF.
  • B. HI, HBr, HCl, HF.
  • C. HCl, HI, HBr, HF.
  • D. HF, HCl, HBr, HI.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

Đi từ F là I bán kính nguyên tử tăng à độ dài liên kết HF à HI tăng à khả năng phân tách H+ tăng, tính axit tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP