Anion X2- có cấu hình electron phân lớp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Anion X2- có cấu hình electron phân l...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Anion X2- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p6. Bản chất liên kết giữa X với hiđro là:

  • A. cho - nhận.
  • B. cộng hóa trị phân cực.
  • C. cộng hóa trị không phân cực.
  • D. ion

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: B

X là O (Z = 8) ⇒ liên kết giữa X (Oxi) và H là lk cộng hóa trị phân cực

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP